דוח רציפות / כפילות – הנה"ח

 

דוח זה מיועד לביקורת הנתונים שנרשמו בתנועות היומן.

שדה הבדיקה: ניתן לבצע את הביקורת לגבי אחד משדות האסמכתא (אסמכתא ראשונה, שנייה או שלישית), או לגבי מספר המנה.

לבצע בדיקת: בסעיף זה בוחרים האם לבצע בדיקת רציפות או בדיקת כפילות. בבדיקת רציפות התוכנה מציגה מקרים בהם חסרים מספרי אסמכתאות (או מספרי מנות), כיוון שאין רצף מספרים. בבדיקת כפילות התכונה מציגה אסמכתאות שנרשמו כמה פעמים.

שאר השדות מאפשרים להגביל את חתך הנתונים.