ניהול הרצת קמפיין

מסך זה מציג את הרשומות אשר נוצרו בעקבות הרצת תהליך. לאחר שבוחרים את שם התהליך בשדה בחירת תהליך, חשבשבת מציגה את תאריך הרצת התהליך ואת מספר הרשומות שנוצרו בתהליך. כדי לצפות ברשומות מקליקים על העין. כאשר הרשומה מוצגת ניתן לערוך אותה ולהוסיף אינפורמציה. כדי למחוק את התהליך מקליקים על סמל הפח.