הרצת תהליך

לאחר שנבנה תהליך ניתן לצפות בישויות / מהודעות דוא"ל / פעילויות ומיילים הצפויים להיווצר בהרצת תהליך.

לפני הרצת התהליך מומלץ לבדוק אותו ע"י בחירה בכפתור תצוגה מקדימה.

לסיום, כדי להריץ את התהליך בוחרים ב- הרצת תהליך.