ערך ברירת מחדל

הגדרת ערכי ברירות מחדל שימושית בעת פתיחת כרטיסי פריט או חשבון חדשים.

הגדרת ערך ברירת מחדל חדש

לוחצים על כפתור ערכי ברירות מחדל בחלקו העליון של המסך. בחלון ערכי ברירות מחדל שנפתח בוחרים חדש.

רושמים את שם ערך ברירת המחדל החדש בשדה ערך ברירת מחדל. בלשוניות שנפתחות, רושמים את הנתונים המתאימים (אין צורך לרשום נתונים בכל השדות, רק בשדות הרלוונטיים).

אין הגבלה על מספר ערכי ברירות מחדל שניתן להגדיר.

לפני הקלדת מפתח פריט או חשבון חדש, בוחרים מהרשימה את הערך המתאים לנתוני הפריט או החשבון ומקלידים את המפתח החדש. הכרטיס שיפתח יכלול את הנתונים שנרשמו בערך.

ערך ברירת מחדל לא מעדכן נתוני כרטיסים קיימים, רק כרטיסים חדשים.

 

שינוי ערך ברירת מחדל קיים

במסך ערכי ברירות מחדל בוחרים את הערך מתוך הרשימה בצד ימין ומעדכנים את השדות הרצויים.

 

מחיקת ערך ברירת מחדל

לוחצים על כפתור ערכי ברירות מחדל במסך עדכון כרטיסי פריט. בחלון ערכי ברירות מחדל שנפתח בוחרים את הערך מהרשימה, ולוחצים על כפתור מחיקת ברירת מחדל.