קודי הנחה

קודי הנחה

 

בעסקים שונים קיימות שיטות שונות למתן הנחות ללקוחות ולקבלת הנחות מספקים. חשבשבת תומכת במגוון של אפשרויות לקביעת הנחות:

  1. אפשר לקבוע הצעת מחיר מיוחדת לעיסקה מסוימת.
  2. אפשר לקבוע מחירון מיוחד ללקוח, ומחירון זה אף יכול להיות מותנה בכמות הנרכשת בכל קנייה.
  3. אפשר לקבוע % הנחה קבוע לכל הפריטים באמצעות הנחה כללית.
  4. אפשר לקבוע הנחות לפי קבוצות מוצרים (למשל, הנחה בשיעור 10% על מוצרים של יצרן א', הנחה בשיעור 15% על מוצרים של יצרן ב' וכד').

 

החלון הנוכחי רלוונטי לעסקים שקובעים הנחות בשיטה הרביעית (הנחות לפי קבוצות מוצרים). החלון מאפשר לקבוע עבור כל לקוח/ספק ועבור כל קבוצת פריטים:

  1. מה מחירון הבסיס של הלקוח (או הספק)
  2. מהי ההנחה (ב- %)

 

בנוסף לקביעת הנחות, חלון זה משמש לקביעת עמלות לסוכני המכירה.

 

קוד הנחה: קוד ההנחה הוא שדה בכרטיס הפריט. בעת פתיחת הפריטים יש לרשום  קוד הנחה מסוים בכל הפריטים ששייכים לאותה קבוצה מבחינת ההנחה. לדוגמה, אם בעסק סיטונאי ההנחות נקבעות לפי היצרן, רושמים קוד הנחה מסוים לכל הפריטים של אותו יצרן. בחלון הנוכחי רושמים את קוד ההנחה, כפי שנרשם בפתיחת הפריטים.

 

מחירון: המחירון שמהווה את הבסיס לחישוב ההנחה (מתוך המחירונים ברשומת הפריט). חשבשבת תשלוף את שם המחירון, כפי שנקבע בעת פתיחת הפריטים.

 

% הנחה: % ההנחה על המחירון הנ"ל. ניתן לרשום הנחה שלילית במקרים בהם יש להוסיף למחיר.

 

% עמלה: % העמלה שיקבל הסוכן מתוך סך המכירה.

 

בעת הפקת מסמכי שיווק ורכש, לאחר שמקישים את מפתח הלקוח או הספק, חשבשבת שולפת את המחירים ואת ההנחות לפי הנתונים בחלון שלעיל. דוגמה: נניח שנרשמו התנאים הבאים לגבי לקוח מסוים:

 

% עמלה % הנחה שם המחירון קוד הנחה
2.00 10.00 מחיר מכירה רגיל יצרן א
3.00 0.00 מחיר מבצע יצרן ב
0.00 5.00 מחיר מכירה רגיל יצרן ג

 

ההנחות יהיו כדלהלן:

א.   כאשר הלקוח ירכוש פריטים, שקוד ההנחה שלהם הוא "יצרן א", המחיר יהיה מחיר המכירה הרגיל פחות הנחה בשיעור 10%. הסוכן יקבל 2% עמלה.

ב.  כאשר הלקוח ירכוש פריטים, שקוד ההנחה שלהם הוא "יצרן ב", המחיר יהיה מחיר מבצע ללא הנחה נוספת. הסוכן יקבל עמלה בשיעור  3%.

ג.   כאשר הלקוח ירכוש פריטים, שקוד ההנחה שלהם הוא "יצרן ג", המחיר יהיה מחיר המכירה הרגיל פחות 5% הנחה וללא עמלת סוכן.

ד.  כאשר הלקוח ירכוש פריטים אחרים (לגביהם לא הוגדרו הנחות) המחיר יהיה לפי הרשום בשדה מחיר מכירה ללא עמלת סוכן.

 

 

שמירת קוד הנחה חדש: לאחר הקלדת נתונים של קוד חדש יש לבחור בכפתור עדכון משמאל לקוד ההנחה בטבלה.

מחיקת שורת קוד הנחה: בכדי למחוק קוד הנחה מטבלת ההנחות יש לבחור בכפתור מחיקה משמאל לקוד הנחה בטבלה.