חתך מסמכים לדפדוף

 

בדף הנוכחי קובעים כיצד יתנהל הדפדוף.

חתך המסמכים: ניתן להגביל את המסמכים לפי כל אחד מהשדות בדף. לדוגמה, ניתן להגביל את המסמכים לאלה ששייכים למפתח חשבון מסוים ואשר התאריך שלהם הוא בתקופה מסוימת.

מכיל בשדה… : בשדות אלה ניתן להגביל את החתך למסמכים שמכילים מילה (או מחרוזת תווים) מסוימת. לדוגמה, ניתן להגביל את המסמכים לאלה שבשדה עיר מופיעה המלה "חיפה".

מיון לפי: בסעיף זה בוחרים את השדה לפיו המסמכים יהיו מסודרים בעת הדפדוף.