שמות לשדות נוספים

 

לעתים השדות הסטנדרטיים בכרטיס החשבון אינם מספיקים על מנת לרשום את כל הנתונים של הלקוחות או הספקים, ויש לפיכך צורך בשדות נוספים. חשבשבת מאפשרת להוסיף לכל כרטיסי החשבון שדות ללא הגבלה. ניתן לשלוף נתונים משדות נוספים אלה הן במחולל הדוחות והן במסמכי השיווק והרכש.

השדות הנוספים הם משלושה סוגים: שדות סכום (לדוגמה: מספר העובדים של הלקוח), שדות תאריך (לדוגמה: תאריך יום ההולדת של הלקוח), ושדות טקסט או הערות (לדוגמה: שמו של אחראי הרכש).  כל שדה שמוסיפים, מתווסף לכל הכרטיסים (כלומר, לא ניתן להוסיף שדות מסוימים לכרטיסי לקוחות ושדות אחרים לכרטיסי ספקים, אלא כל השדות יתווספו לכל הכרטיסים). כאמור, אין הגבלה לגבי מספר השדות שניתן להוסיף.

בסעיף הנוכחי רושמים את שמות השדות. לדוגמה, אם השדה מיועד לרישום תאריך יום ההולדת של הלקוח, ניתן לרשום בשם השדה: תאריך יום הולדת.