יבוא מחירים מיוחדים

 

ניתן לייבא לחשבשבת נתונים חיצוניים. הממשק הנוכחי מיועד לייבוא מחירים מיוחדים. המחירים המיוחדים הם מחירים שונים לכל לפריט לכל לקוח או ספק.

הנתונים אותם מעוניינים לייבא צריכים להיות שמורים בקובץ Excel, כאשר השורה ראשונה היא הכותרת של הטור, ובשורות הבאות נמצאים הנתונים.

פתיחת חשבונות חדשים לפי הצורך: אם מסמנים סעיף זה, ואם בגיליון ה- Excel אחדים מכרטיסי החשבון (של הלקוחות או של הספקים) אינם קיימים במסד הנתונים של חשבשבת, התוכנה תפתח את כרטיסי החשבון האלה. לאחר הייבוא יש לעדכן את הנתונים של כרטיסי חשבון אלה (שם, כתובת, מספר עוסק מורשה וכד').

פתיחת פריטים חדשים לפי הצורך: אם מסמנים סעיף זה, ואם בגיליון ה- Excel אחדים מהפריטים אינם קיימים במסד הנתונים של חשבשבת, התוכנה תפתח את הפריטים האלה. לאחר הייבוא יש לעדכן את הנתונים של פריטים אלה (שם, מחיר וכד').

האם לייבא מחירי אפס? אם מסמנים סעיף זה, הייבוא יכלול גם מחירים מיוחדים בסכום אפס (או ללא סכום).

האם לעדכן רשומות קיימות? אם מסמנים סעיף זה הייבוא "ידרוס" נתונים קיימים. אם מעוניינים לייבא רק מחירים מיוחדים חדשים, אין לסמן את הסעיף.

בחירת קובץ: מקליקים על כפתור זה כדי לבחור את קובץ ה- Excel.

 

קישור בין הנתונים בגיליון Excel  לבין השדות בחשבשבת

בסעיפים הבאים מקשרים בין הטורים בגיליון ה- Excel לבין השדות במסד הנתונים של חשבשבת. לדוגמה, בסעיף הראשון, מפתח חשבון, יש לבחור את הכותרת של הטור בגיליון ה- Excel שבו נמצאים מפתחות החשבון. הנתונים בטור זה מוגבלים ל- 15 תווים.

חובה למלא את כל הסעיפים המסומנים בכוכבית. שאר הסעיפים הם אופציונליים.

 

תצוגה מקדימה: בוחרים בכפתור זה כדי לצפות בתצוגה של העדכון הצפוי (עדיין מבלי לעדכן את המחירים). מומלץ להפעיל תמיד סעיף זה כדי לערוך ביקורת לפני העדכון. לאחר העדכון לא ניתן לבטל אותו.

יבוא: בוחרים בכפתור זה כדי להפעיל את העדכון.