סכומים נוספים / תאריכים נוספים / הערות נוספות בפריטים

image001

 

לעתים השדות הקבועים ברשומת כרטיס הפריט אינם מספיקים על מנת לרשום את כל הנתונים הדרושים, ויש לפיכך צורך בשדות נוספים. חשבשבת מאפשרת להוסיף לכל כרטיסי הפריט שדות ללא הגבלה. בשדות אלה ניתן לרשום תאריכים (לדוגמה: תאריך הכרזת הגרסה האחרונה של המוצר), טקסט (לדוגמה: שם התקן שחל על המוצר) וסכומים (לדוגמה: מספר חודשי האחריות למוצר).  שמות השדות נקבעים ע"י המשתמש. כל שדה שמוסיפים, מתווסף לכל הכרטיסים (כלומר, לא ניתן להוסיף שדות מסוימים לכרטיסי פריט מסוימים ושדות אחרים לכרטיסי פריט אחרים, אלא כל השדות יתווספו לכל הכרטיסים). כאמור, אין הגבלה לגבי מספר השדות שניתן להוסיף.

 

כאשר בוחרים, לדוגמה, בכפתור סכומים נוספים מוצג חלון הכולל את רשימת שדות סכום נוסף עם הערכים בכל שדה. ניתן לעדכן את הערך. כדי למחוק שדה סכום נוסף בוחרים בסימן הפח בטור השמאלי. כדי להוסיף שדה סכום נוסף בוחרים בכפתור הוספת שדות סכום. כדי לשנות את שמו של שדה סכום נוסף מסוים בוחרים בסעיף שינוי שדות.

image003-1