הקמת חברה

בכל עת ניתן לפתוח חברה חדש. במסך הכניסה עוברים עם הסמן על שם החברה והמשתמש (בחלקו השמאלי העליון של המסך) ובוחרים מהתפריט את הסעיף הקמת חברה. רושמים את שם החברה באותיות אנגליות ותיאור קצר. שם החברה והתיאור יופיעו ברשימת החברות כאשר נכנסים לעבוד בחברה קיימת או כאשר עוברים מחברה אחת לשנייה.

מסד הנתונים החדש כולל הרשאת מורשה על למשתמש שהקים את החברה.