התראות

 

בדף הנוכחי קובעים את ההתראות או החסימות שיופעלו בעת הפקת מסמכי שיווק ורכש.

 

במרבית הסעיפים שלהלן האפשרויות הן:

להתעלם: חשבשבת תתעלם מהחריגה. לא תוצג התראה.

להתרות: חשבשבת תציג על המסך הודעה. המשתמש יחליט על פי שיקול דעתו האם להמשיך בהפקה.

לחסום:  חשבשבת תחסום את המשך ההפקה ותציג הודעת שגיאה מתאימה.

 

חריגה מאשראי: הלקוח חורג מקו האשראי (יתרת החשבון). קו האשראי המקסימלי נקבע בכרטיס החשבון.

 

חריגה מאובליגו: הלקוח חורג מקו האובליגו שנקבע לו. האובליגו הוא יתרת החשבון ועוד יתרת השקים הדחויים ועוד יתרת תעודות המשלוח הפתוחות, כלומר הנזק הכספי הישיר שייגרם אם הלקוח יפשוט את הרגל היום. קו האובליגו המקסימלי נקבע בכרטיס החשבון.

לחסום/להתרות בהזמנה במקרה של חריגה מאובליגו: אם מסמנים סעיף זה התוכנה תתרה (או תחסום) כבר בעת הפקת ההזמנה אם הלקוח חורג מקו האובליגו. הסעיף רלוונטי במיוחד לעסקים שמזמינים הזמנה מיוחדת או מייצרים ייצור מיוחד עבור כל לקוח.

 

יתרה שלילית: הפריט נמצא ביתרת מינוס (יתרה זו מצביעה על בעיה ברישומי המלאי). כאשר מסמנים סעיף זה יש לציין גם את חתך הפריטים לגביהם בודקים אם יש יתרה שלילית.

חישוב היתרה ב: בסעיף זה קובעים האם החישוב יתבצע בכל המחסנים או במחסן התנועה בלבד. כאשר בוחרים באפשרות השנייה, התוכנה בודקת את המלאי רק במחסן ממנו מפיקים את המסמך. כלומר, אם במחסן התנועה אין מספיק מלאי, תוצג התראה על יתרה שלילית גם אם יתרת הפריט הכללית היא חיובית.

 

מחיר מינימום: המחיר ללקוח חורג מהמחיר המינימלי שנקבע לפריט זה. כאשר מסמנים סעיף זה יש גם לקבוע בשדה בדיקה מחירון את השדה שמהווה את מחיר המינימום. מחיר המינימום יכול להיות מחיר הקניה או כל אחד מהמחירונים של הפריט.

 

תקציב במסמכי מכירות: סכום המכירה מביא לחריגה מהתקציב. סכום התקציב נקבע באמצעות תנועות יומן שנרשמות במנה תקציבית, וסעיפי התקציב נקבעים לפי כרטיס החשבון הקשורים לכרטיסי הפריט.

 

תקציב במסמכי רכש: סכום הרכישה מביא לחריגה מהתקציב. סכום התקציב נקבע באמצעות תנועות יומן שנרשמות במנה תקציבית, וסעיפי התקציב נקבעים לפי כרטיס החשבון הקשורים לכרטיסי הפריט.

 

בשני הסעיפים האחרונים (תקציב במסמכי מכירות / רכש) האפשרויות הן:

לא לחשב, כלומר להתעלם.

לחשב ולהתרות – לחשב אם סכום העסקה הנוכחית מביא לחריגה מהתקציב, ואם כן להציג הודעת התראה.

לחשב ולחסום – לחשב אם סכום העסקה הנוכחית מביא לחריגה מהתקציב, ואם כן לחסום את הפקת המסמך.