קודי פיצול תשלומים

בדף זה מגדירים את תנאי התשלום המקובלים בעסק. ניתן להגדיר תשלומים בצורות שונות, לדוגמה:

  • שלושה תשלומים שווים בסוף כל חודש
  • שני תשלומים – ראשון במזומן והשני בעוד 60 יום
  • תשלום אחד על סכום מע"מ לתאריך המע"מ בחודש הבא והיתרה לסוף לחודש
  • תשלום אחד שוטף + חודש

 

קודים אלה חלים הן לגבי לקוחות והן לגבי ספקים. מעדכנים את קוד הפיצול בדפים של הלקוחות והספקים. כאשר מפיקים חשבונית ללקוח או חשבונית מספק, התוכנה מחשבת את תאריך הערך לפי קוד הפיצול ורושמת פקודות יומן בהתאם. כמו כן, בעת הפקת תשלום לספק ניתן לפצל את השיק לפי קוד הפיצול בכרטיס הספק (דבר זה רלוונטי במיוחד כאשר קולטים את חשבונית הספק באמצעות פקודת יומן ולא באמצעות הפקת מסמך חשבונית רכש).

 

כדי ליצור קוד תשלומים חדש בוחרים בכפתור יצירת קוד חדש וממלאים את השדות הבאים:

קוד: קוד ספרתי המאפיין את שיטת התשלום שתוגדר בהמשך. לדוגמה, ניתן לרשום את הקוד 2 כדי לציין שני תשלומים. הערה: קוד 1 שמור לתוכנה ומציין תשלום במזומן.

פרטים: תיאור של קוד התשלומים. לדוגמה: 4 תשלומים שווים.

פיצול תנועות הנה"ח: אם מסמנים סעיף זה חשבשבת תרשום פקודת יומן נפרדת לכל תשלום בהתאם להגדרת קוד הפיצול. אחרת, תירשם פקודת יומן בסכום אחד.

שוטף?: אם מסמנים סעיף זה, המשך החישוב יתחיל מסוף החודש. אחרת, חישוב תנאי התשלום יתחיל ממועד הפקת החשבונית.

+ ימים: מועד התשלום בעוד X ימים.

+ חודשים: מועד התשלום בעוד Y חודשים.

%: החלק היחסי של התשלום בשיטה הנוכחית יחסית לכלל התשלום. לדוגמה: ניתן לקבוע כי 50% מהתשלום יהיה במזומן ו- 50% שוטף + חודש.

 

יש להבחין בין טור ימים לבין טור חודשים. לדוגמה: רכשו סחורה מאחד הספקים בתאריך 20/4. להלן תאריכי התשלום בהתאם לתנאי אשראי שונים:

תנאי התשלום תאריך התשלום
שוטף + 30 ימים 30/5
שוטף + חודש 31/5
+ 60 ימים 19/6

 

בסיום מקליקים על כפתור עדכון.

 

תיקון ומחיקה

בצד ימין של הדף מוצגים קודי התשלום שהוגדרו עד כה. כדי לתקן קוד תשלומים או למחוק אותו מקליקים על הקוד. נתוני הקוד יוצגו במסך ואז ניתן לתקן את השדות ובסיום להקליק על כפתור עדכון, או למחוק את הקוד באמצעות הקלקה על כפתור מחיקת קוד.