איך רושמים ייצוא?

מחייבים את הלקוח ומזכים הכנסות ייצוא. כל הלקוחות בחו"ל צריכים להיות בקבוצה מסוימת באינדקס החשבונות. בעת הפקת דוח PCN874 מציינים את החתך של הלקוחות בחו"ל.

 

כאשר יש רשימון ייצוא, רושמים את מספר הרשימון בשדה אסמכתא 3. אם מקבלים את מספר הרשימון רק לאחר הפקת חשבון הייצוא, מומלץ לעדכן את מספר הרשימון באמצעות תיקון תנועות.