כיצד רושמים פקודת יומן של ריכוז מכירות?

ניתן לרשום בפקודת יומן אחת ריכוז של מכירות. הריכוז יכול להיות של מכירות קופה רושמת (לדוגמה, לפי Z) או של חשבוניות.

מותר לכלול בתנועת הריכוז רק מכירות (חשבוניות) שהסכום של כל אחת מהן הוא עד 5,000 ₪ (לפני מע"מ). יש לרשום תנועת יומן נפרדת עבור כל מכירה (חשבונית) שהסכום שלה לפני מע"מ הוא 5,000 ₪ או יותר. כמובן, יש לקזז את המכירות האלה מסכום הריכוז. לדוגמה, אם במסעדה הייתה ארוחה שהסכום שלה היה 6000 ₪, יש לקזז את הארוחה הזו מסכום ה- Z, ולדווח עליה בנפרד (אין צורך לדווח מספר זהות של הסועד).

 

רושמים את פקודת היומן לחובת כרטיס "לקוחות שונים – ריכוז" ולזכות הכנסות ומע"מ עסקאות. כרטיס "לקוחות שונים – ריכוז" צריך להיות שונה מכרטיס "לקוחות שונים" הרגיל, משום שמדווחים על תנועות הריכוז בשורה נפרדת בדוח PCN874.

 

שיטה זו ישימה גם לרישום ריכוז של חשבוניות ידניות, כגון ששיות (פנקס המכיל שש חשבוניות בדף).

 

בתנועת היומן של ריכוז מכירות יש לרשום את מספר החשבוניות (או התלושים בקופה רושמת) בשדה אסמכתא 1 (או שדה אסמכתא 3).