כיצד רושמים פקודת יומן של ששיות?

ישנם עסקים שרושמים חשבוניות מס בפנקס ידני הכולל שש חשבוניות בדף (ששיות). אם מפיקים בחשבשבת חשבונית סוכן עבור כל חשבונית ידנית, הרישום הוא אוטומטי, כמו רישום של חשבונית שמפיקים בחשבשבת.

 

אם רושמים את החשבוניות בתנועה אחת, יש לרשום תנועת יומן של ריכוז מכירות:

מותר לכלול בתנועת הריכוז רק מכירות (חשבוניות) שהסכום של כל אחת מהן הוא עד 5,000 ₪ (לפני מע"מ). יש לרשום תנועת יומן נפרדת עבור כל מכירה (חשבונית) שהסכום שלה לפני מע"מ הוא 5,000 ₪ או יותר. כמובן, יש לקזז את המכירות האלה מסכום הריכוז. לדוגמה, אם במסעדה הייתה ארוחה שהסכום שלה היה 6000 ₪, יש לקזז את הארוחה הזו מסכום ה- Z, ולדווח עליה בנפרד (אין צורך לדווח מספר זהות של הסועד).

 

רושמים את פקודת היומן לחובת כרטיס "לקוחות שונים – ריכוז" ולזכות הכנסות ומע"מ עסקאות. כרטיס "לקוחות שונים – ריכוז" צריך להיות שונה מכרטיס "לקוחות שונים" הרגיל, משום שמדווחים על תנועות הריכוז בשורה נפרדת בדוח PCN874.

 

בתנועת היומן של ריכוז מכירות יש לרשום את מספר החשבוניות (או התלושים בקופה רושמת) בשדה אסמכתא 1 (או שדה אסמכתא 3).