איך רושמים חשבונית ללקוח פרטי?

אין הגבלה על רישום של חשבוניות ללקוח פרטי.

 

אם סכום החשבונית הוא מעל 5,000 ₪ לפני מע"מ, חובה לרשום את החשבונית בתנועת יומן נפרדת, אבל מותר לרשום בתנועת יומן נפרדת גם חשבוניות בסכומים נמוכים יותר.

 

כאשר הלקוח הוא פרטי אין צורך לרשום את מספר הזהות שלו או כל מספר אחר, בכל סכום שהוא.

 

מותר לרשום את החשבונית לחובת כרטיס לקוחות שונים, או לכרטיס אישי של הלקוח.

 

יש לתת קוד מיון מסוים לכל כרטיסי החשבון של הלקוחות הפרטיים, שיש להם כרטיס אישי. בעת הפקת דוח PCN874  רושמים את קוד המיון הזה בחתך של לקוחות לא מזוהים.

 

אם רושמים תנועות ריכוז מכירות, יש לפתוח כרטיס "לקוחות שונים – ריכוז" בנוסף לכרטיס לקוחות שונים ולתת לו קוד מיון אחר. בעת הפקת דוח PCN874  רושמים את קוד המיון הזה בשורה של ריכוז מכירות / קופה רושמת.

 

לקוח פרטי עשוי להיות גם סוכנויות סיוע של מדינות זרות הפועלות בישראל.