מי הם לקוחות לא מזוהים?

לקוחות לא מזוהים הם לקוחות בישראל שלא ידווחו למע"מ על החשבוניות שהם מקבלים. בדרך כלל אלה הם לקוחות פרטיים.

 

עוסקים מורשים, מלכ"רים וגופים ציבוריים אמורים לדווח למע"מ, ולכן אינם לקוחות לא מזוהים.

 

לקוחות לא מזוהים עשויים להיות לקוחות גדולים ולא מזדמנים. לדוגמה, כאשר אדם פרטי רוכש דירה מקבלן, הוא נחשב לקוח לא מזוהה.