מה צריכים להיות קודי המיון של כרטיסי ההכנסות וההוצאות?

במסך הראשי של דוח מע"מ מקוון מציינים את החתך של לקוחות ושל ספקים מסוימים (לדוגמה, חתך של הלקוחות בחו"ל), ולא את החתך של כרטיסי הכנסה או הוצאה.

 

כמובן, יש להקפיד על כך שהחשבון הראשי של כרטיסי ההכנסה הוא הכנסות והחשבון הראשי של כרטיסי ההוצאה הוא הוצאות. הוא נקבע בשדה חשבון ראשי של כל חשבון.