איך רושמים חשבונית דלק מפזומט או דלקן?

חשבונית על דלק מפזומט או דלקן מומלץ לרשום באופן הבא:

 

רושמים פקודת יומן אחת בשיטה המפורטת לפי הדוגמה הבאה:

 

חובה זכות
הוצאות רכב א'

הוצאות רכב ב'

הוצאות רכב ג'

מע"מ תשומות

 

ספק (פזומט)

 

הערה: יש לזכות את הספק (ולא את כרטיס האשראי או הבנק), משום שההצלבה במע"מ היא כנגד הספק, אלא אם כן החשבונית (ולא רק החיוב) יוצאת ע"י חברת האשראי.