איך מדווחים על חשבוניות בין חברות באיחוד עוסקים?

לפי הנחיות רשות המסים אין לכלול בקובץ PCN874 חשבוניות בין החברות באיחוד עוסקים. חשבשבת אינה כוללת בדיווח חשבוניות שבהן מספר העוסק של מוציא החשבונית זהה למספר העוסק של מקבל החשבונית.

 

לכלל זה יש הסתייגות אחת: כאמור, כאשר חבר א' באיחוד עוסקים מוציא חשבונית לחבר ב', דוח 874 לא כולל את החשבונית הזו. אך מה קורה אם חבר ב' (שקיבל את החשבונית) לא זכאי לנכות את כל מע"מ תשומות? לדוגמה, חבר א' הוא תחנת דלק, וחבר ב' קיבל חשבונית על דלק, ולכן הוא רשאי לקזז רק חלק ממע"מ תשומות. במקרה זה, אם מוציאים את החשבונית הנידונה מדוח 874, הסכום שחבר ב' צריך לשלם למע"מ לא יתאים לסכום בדוח. הפתרון: במקרה הנידון (ורק במקרה כזה), מספר העוסק של חבר א' ושל חבר ב' צריך להיות לא המספר של האיחוד אלא המספר של הבן. בשיטה זו חשבשבת לא תוציא את החשבונית מהדוח, וסכום המע"מ לתשלום יתאים לסכום הדוח.