איך מלכ"ר או מוסד כספי רושמים חשבוניות?

מלכ"רים ומוסדות כספיים רושמים חשבוניות רכש, בתנועה אחת, כמו בדוגמה הבאה:

 

חובה זכות
הוצאה

מע"מ תשומות

117

0

 

ספק

 

 

117

 

הערה: כאשר מלכ"ר אחד רוכש ממלכ"ר אחר, הוא מקבל חשבון (ולא חשבונית מס).

רושמים את החשבון באמצעות פקודת יומן לחובת הוצאה ולזכות מלכ"ר ב' (ולא רושמים את השורה: מע"מ תשומות 0).

 

אם רושמים את החשבון כמו חשבונית מס רכש (כלומר, עם מע"מ תשומות 0), מתקבלת טעות כאשר משדרים את דוח 874.