איך רושמים את החשבון של חברת כרטיסי האשראי?

הדף שמקבלים מחברת כרטיסי האשראי כולל רשימת זיכויים וחיוב עבור העמלה של חברת כרטיסי האשראי. הזיכויים אינם חשבוניות אלא תשלומים, ויש לפיכך לרשום אותם כמו שרושמים תשלומים אחרים של לקוחות (לדוגמה, תשלום עי העברה ישירה לבנק).

החיוב עבור העמלה הוא חשבונית רכש רגילה, ורושמים אותה לחובת הוצאות עמלה ומע"מ תשומות ולזכות חברת כרטיסי האשראי (הספק).