איזה מספר עוסק רושמים לספק / ללקוח הנמצא באיחוד עוסקים?

 

כאשר ספק שייך לאיחוד עוסקים רושמים בשדה מספר עוסק מורשה את מספר האיחוד, ובשדה מספר ח.פ. את מספר החברה.

 

כאשר לקוח נמצא באיחוד עוסקים רושמים רק את מספר האיחוד.