האם מותר להפיק חשבונית במינוס?

לפי הנחיות רשות המסים אין להפיק חשבונית מס במינוס, אלא יש להפיק חשבונית מס – זיכוי.

 

מותר לרשום פקודות יומן עם סכומים שליליים.

 

אם מקבלים מספק חשבונית מס במינוס, יש לרשום אותה כפי שהיא.

 

הערה: בדוח PCN874 אין הבחנה בין חובה וזכות אלא רק בין סכום שלילי וסכום חיובי, ולכן, בדוח זה אין הבחנה בין חשבונית במינוס לבין זיכוי. אולם ההבחנה קיימת בדוחות אחרים של רשות המסים, לדוגמה בייצוא קבצים במבנה אחיד (BKMV).