מדוע יש הפרש בין דוח מע"מ לבין הנתונים בכרטיסי החשבון הרלוונטיים?

בדוח מע"מ PCN874, לפי דרישת רשות המסים, התוכנה מעגלת כל סכום בכל תנועת יומן, ומסכמת את הסכומים המעוגלים. כתוצאה מכך, סיכום המע"מ עלולים להיות שונה מהסיכום בכרטיסי החשבון של המע"מ. ההפרש עלול להיות כמה עשרות שקלים. רשות המסים מודעת לבעיה, וכמובן ההפרש לא צריך למנוע את שידור הקובץ. בדוח 'סיכומים לפנקס תשלומים' המופיע בתום הפקת הדוח,  מופיע הסכום לפני העיגול וגם הסכום לאחריו.

 

אם ההפרש גדול, יש לבדוק:

  1. האם הדוחות הופקו בדיוק על אותם נתונים (אותם תאריכים)?
  2. האם דוח מע"מ הופק ללא הודעות שגיאה (תנועות שגויות חשבונאית))? כל התנועות לגביהן הוצגה הודעת שגיאה כזו לא נכללות בדוח מע"מ (אבל נכללות בכרטיס החשבון). הערה: תנועות לגביהן הוצגו ההודעות "חסר עוסק מורשה" ו- "חסר מספר אסמכתא" נכללות בדוח מע"מ (על אף ההודעות).
  3. האם רשמתם כהלכה את כל החשבוניות שהגיעו באיחור ואת כל תנועות התיקון לגבי תקופה קודמת?
  4. האם הדוח כולל חשבוניות בין חברים באיחוד עוסקים? ע"פ דרישת רשות המסים דוח מע"מ אינו כולל אותן.