כיצד רושמים מספרי חשבוניות הכוללות אותיות או סמנים אחרים?

יש להתעלם מתווים שאינם ספרות. דוח PCN874 מאפשר לרשום ספרות בלבד.

כאשר רושמים חשבוניות בפנקסי "שישיות" שהמספר שלהן כולל קו נטוי ואות יש להתעלם מהקו הנטוי ולהחליף את האות במספר (1 במקום א). לדוגמה: חשבונית שמספרה ב/1234 תירשם: 12342