כיצד מפצלים הכנסה או הוצאה בין כמה קודי תמחיר? 

 

יש לרשום פקודת יומן נפרדת עבור כל קוד תמחיר.