מדוע התוכנה מודיעה על שגיאה כאשר רושמים חשבונית על אגורה? 

ישנם עסקים שמפיקים חשבוניות על אגורה, כדי לשמור על ניהול תקין של המלאי, לדוגמה בעת מתן סחורה כתרומה. לפי הנחיות מע"מ התוכנה מעגלת את סכום החשבונית. לכן, הסכום של חשבוניות אלה מעוגל לאפס, וכידוע אסור להפיק חשבונית ללא סכום. הפתרון: יש להפיק את החשבונית על סך 1 ₪.