כמה ספרות של חשבונית יש לרשום בשדה אסמכתא? 

 

ניתן לרשום 9 ספרות, ולפי דרישת רשות המסים בכל מקרה יש לרשום לפחות 6 ספרות אחרונות.

 

כאשר רושמים רשימון ייבוא (או ייצוא) יש לרשום את כל 9 הספרות.

בחשבוניות רכש של הרשות הפלסטינאית (סיווג P) יש לרשום את כל 7 הספרות.