כיצד מדווחים על מע"מ שהבנק מנכה בתשלום לחו"ל? 

 

כאשר הבנק מנכה מע"מ, יש לרשום פקודת יומן במבנה הבא, על סכום המע"מ:

 

חובה זכות
מע"מ תשומות 100 בנק – ניכוי 100
הוצאה 0

 

כרטיס ההוצאה יכול להיות כלשהו, והוא נדרש רק כדי שלתנועה יהיה מבנה של חשבונית.

בעת הפקת דוח PCN874 יש לרשום את קוד המיון של כרטיס הבנק בשורה H. אם הבנק מופיע בשורה אחרת בדוח, יש לפתוח כרטיס בנק נוסף, ולהעביר את הסכום מחשבון אחד לשני.

 

בתנועת היומן יש לרשום:

תאריך: תאריך המסמך (של הבנק)

אסמכתא רכש – מספר ההוצאה (המסמך של הבנק)

עוסק מורשה (של הבנק) – מספר החברה של הבנק או מספר החברה של חברת כרטיס האשראי (כאשר משלמים באמצעות כרטיס אשראי).