כיצד רושמים ייבוא באמצעות DHL, UPS או Fedex? 

 

חברות בלדרות, כגון UPS, DHL ו- Fedex, אינן מפיקות רשימון ייבוא לכל משלוח אלא רשימון ייבוא אחד להרבה משלוחים, לחברות שונות (רשימון קולקטיבי). הרשימון הקולקטיבי אינו ע"ש עוסק מורשה מסוים, אלא כולל ייבוא עבור כמה חברות יחד.

 

לאחר קבלת התשלום חברת הבלדרות מוציאה חשבונית מס לכל אחת מהחברות שנכללו ברשימון הקולקטיבי.

 

כיוון שהרשימון אינו ע"ש חברה מסוימת, לא ניתן לרשום אותו בדרך שבה קולטים רשימון רגיל.

 

אם סכום החשבונית של חברת הבלדרות הוא קטן (המע"מ פחות מ- 300 ש"ח) ניתן לרשום את החשבונית של הבלדר בקופה קטנה.

 

אם סכום החשבונית גדול, או אם יש קושי לקלוט את החשבונית בקופה קטנה, יש לקלוט את החשבונית של הבלדר כחשבונית רכש רגילה על אף שבמקרה זה סכום המע"מ גדול משיעור המע"מ שבתוקף.

 

בישראל ישנן 12 חברות בלדרות שמוכרות ע"י רשות המסים. כאשר הסימולטור של רשות המסים בודק את דוח 874, אם העוסק הוא אחד מחברות בלדרות אלו, המע"מ יכול להיות שונה מהמע"מ שבתוקף.

 

הערה: לעתים הבלדר שולח חשבון עיסקה. כמובן אין לרשום את חשבונית העיסקה, אלא יש להמתין עד לקבלת חשבונית מס.