כיצד רושמים עסקת אקראי? 

 

מה זה עסקת אקראי? בדרך כלל מלכ"רים (ומוסדות כספיים) מוציאים חיובים ללא מע"מ (לדוגמה: שכר לימוד באוניברסיטה). אולם כאשר הם מוכרים מקרקעין (או מבצעים פעילות אחרת בעלת אופי מסחרי), הם צריכים להוסיף מע"מ. העסקה המסחרית הזו היא עסקת אקראי. המלכ"ר פונה למשרדי מע"מ, מקבל טופס מיוחד, ומשלם את המע"מ.

 

האם המלכ"ר צריך לדווח על העסקה בדוח 874 (בהנחה שהמלכ"ר נכלל ברשימת המלכ"רים החייבים בדיווח)? לפי הסברים בע"פ של רשות המסים, המלכ"ר אינו חייב לכלול את העסקה בדוח שלו. אבל אם הוא רוצה לכלול אותה, הוא רשאי. (בניגוד לדוחות של עסקים רגילים, הדוחות של מלכ"רים אינם עוברים בדיקת הצלבה של הסכום ששולם למע"מ כנגד הסכום בדוח, משום שמלכ"רים אינם משלמים מע"מ).

 

איך עוסק רגיל רושם את העסקה (כאשר לדוגמה הוא רוכש ממלכ"ר מבנה)? הוא צריך לקבל מהמלכ"ר טופס עסקת אקראי חתום ע"י הבנק (כלומר, המע"מ שולם) ולרשום אותו בסוג מסמך H. מספר האסמכתא הוא המספר המופיע על טופס עסקת האקראי ומספר התיק: 999999998.

 

וכיצד עסק רושם קניית קרקע מאדם פרטי? אדם פרטי אינו מלכ"ר (כיוון שהוא לא רשום כעמותה). במקרה זה מפיקים חשבונית עצמית.