איך רושמים מכירות ללא מע"מ (מכירות לאילת, מכירות של ירקות)? 

קוד המיון של לקוחות אלה הוא כמו קוד המיון של לקוחות אחרים בישראל (לא ייצוא). כלומר, יש לתת להם קוד מיון של לקוחות לא מזוהים (אם הם לקוחות פרטיים) או קוד מיון של לקוחות רגילים בישראל.

בשני המקרים הנ"ל תנועת היומן צריכה להיות עם סוג תנועה של חשבונית מכירה פטורה ממע"מ.