מה משמעות הודעת השגיאה: החשבונות הבאים הוגדרו ביותר מסיווג אחד?  

 

במסך הראשי של הפקת דוח 874 מציינים חתכים של לקוחות או ספקים מיוחדים (לדוגמה, לקוחות ייצוא). כדי לסמן שורה, מקליקים בתחילת השורה, ורושמים את חתך החשבונות. הודעת השגיאה הנוכחית מוצגת אם חשבון מסוים "נופל" בשני חתכים. לדוגמה: חתך החתך של לקוחות לא מזוהים הוא קוד מיון 100 – 110, ואילו החתך של לקוחות ייצוא הוא 105.