מה משמעות הודעת השגיאה: תנועות חד צדיות / לא מאוזנות?  

הודעת שגיאה זו מוצגת כאשר מתקיימים שני התנאים הבאים יחד:

  1. התנועה כוללת חשבון מע"מ עסקאות, מע"מ תשומות או הכנסות פטורות,
  2. התנועה אינה מאוזנת.

 

אין לרשום חשבוניות באמצעות תנועות חד-צדיות. כל תנועה של חשבונית חייבת להיות רשומה באמצעות תנועת יומן מאוזנת.

 

יש לבטל את התנועות החד-צדיות באמצעות תנועות סטורנו ולרשום מחדש.