מה משמעות הודעת השגיאה: חסרות אסמכתאות? 

הודעת שגיאה זו מוצגת אם בתנועה של חשבונית מכירה לא נרשם נתון בשדה אסמכתא (ראשונה), או אם בתנועה של חשבונית רכש לא נרשם נתון בשדה אסמכתא של הרכש. יש לעדכן את האסמכתא החסרה באמצעות תיקון תנועות.

 

בתנועת ריכוז מכירות (קופה רושמת) בשדה אסמכתא רושמים את כמות החשבוניות (או התלושים).

 

בתנועת קופה קטנה בשדה אסמכתא של הרכש רושמים את כמות החשבוניות.