מה משמעות הודעת השגיאה: תנועות מכילות רק כרטיסי לקוח / ספק ומע"מ? 

הודעת שגיאה זו מוצגת כאשר חסר בתנועה כרטיס של הכנסה או הוצאה. אם הכרטיס קיים בתנועה יש לבדוק שהחשבון הראשי שלו הוא הוצאה (הכנסה) או רכוש.

 

יש לעדכן את החשבון הראשי של הכרטיס, או לבטל את התנועה באמצעות תנועת סטורנו ולרשום מחדש.