מה משמעות הודעת השגיאה: תנועות מכילות סוגי מע"מ שונים?  

הודעת שגיאה זו מוצגת כאשר התנועה כוללת שני סוגים של מע"מ (מע"מ תשומות ומע"מ עסקאות, מע"מ תשומות ומע"מ תשומות לנכסים וכד'). יש לבטל את התנועה באמצעות תנועת סטורנו ולרשום מחדש.