מה משמעות הודעת השגיאה: תנועות קופה קטנה ממוצע גדול מ- 300 ש"ח? 

 

לפי הנחיות מע"מ סכום מע"מ תשומות בכל אחת מהחשבוניות הכלולות בקופה קטנה אסור שיעלה על 300 ₪. חשבשבת בודקת מה סכום המע"מ הממוצע (סה"כ המע"מ חלקי כמות החשבוניות). אם סכום המע"מ הממוצע הוא מעל 300 ₪, ברור שיש לפחות חשבונית אחת שבה סכום המע"מ הוא מעל 300 ₪. יש לתקן את כמות החשבוניות בשדה אסמכתא של  הרכש (ע"י תיקון תנועות) או לבטל את התנועה ע"י תנועת סטורנו ולרשום מחדש.