מה משמעות הודעת השגיאה: חשבונות ללא מספר עוסק מורשה?

 

הודעה זו מוצגת כאשר התוכנה מוצאת תנועות של חשבוניות מכירה ללקוחות רגילים או חשבוניות רכש מספקים רגילים, אבל חסר מספר עוסק מורשה ללקוח או לספק.