מה משמעות הודעת השגיאה: חשבונות ללא מספר עוסק מורשה?

 

הודעה זו מוצגת כאשר התוכנה מוצאת תנועות של חשבוניות מכירה ללקוחות רגילים או חשבוניות רכש מספקים רגילים, אבל חסר מספר עוסק מורשה ללקוח או לספק.

דילוג לתוכן