מה משמעות הודעת השגיאה: 160 מוציא החשבונית לא מוכר במערכת?  

הודעה זו עלולה להיות מוצגת באתר של רשות המסים, כאשר בבדיקות התקינות של הנתונים מתגלה כי ספק מסוים (בתנועת יומן של חשבונית רכש) לא היה פעיל (מבחינת רשות המסים) בחודש לגביו מדווחים.

יש לבטל את תנועת היומן של החשבונית, ולהפיק מחדש את קובץ PCN874. כמו כן יש לברר את הבעיה עם הספק. (אפשר כמובן לדחות את הבירור לחודש הבא ולאז לדווח על החשבונית כמסמך שהגיע באיחור).

כיצד מוציאים את התנועה מקובץ PCN874? מתקנים את התאריך של התנועה המקורית לתאריך כלשהו בחודשים קודמים. גם בתנועת הסטורנו (לביטול התנועה המקורית) רושמים תאריך כלשהו בחודשים קודמים. רישום זה של תאריכים יגרום לכך שהתנועות לא יישלפו מחדש לקובץ.

אפשר לבדוק, אם ספק מסוים פעיל, בקישור הבא:

https://www.shaam.gov.il/emosek/fset.htm