מה משמעות הודעת השגיאה: יש לרשום חתך חשבונות או לבטל הבחירה לסמל?  

במסך הראשי של הפקת דוח 874 מציינים חתכים של לקוחות או ספקים מיוחדים (לדוגמה, לקוחות ייצוא). כדי לסמן שורה, מקליקים בתחילת השורה, ורושמים את חתך החשבונות. הודעת השגיאה הנוכחית מוצגת אם מקליקים בתחילת השורה, אך לא רושמים חתך חשבונות. יש לבטל את הסימון בתחילת השורה (באמצעות הקלקה נוספת) או לרשום את חתך החשבונות.