מה משמעות הודעת השגיאה 128?  

הודעת שגיאה זו מוצגת כאשר יש הפרש ניכר בין המע"מ המחושב לבין המע"מ המדווח. ההודעה עלולה להופיע כאשר מדווחים באיחור על זיכוי עם מע"מ 18%. במקרים אלה, על אף שהדיווח הוא תקין, רשות המסים מבקשת לגשת למשרדי מע"מ עם המסמכים הרלוונטיים "ולשכנע" אותם.