מה משמעות הודעת השגיאה 212: סכום המע"מ בחשבונית גבוה מהמותר?

הודעה זו עלולה להיות מוצגת באתר של רשות המסים, כאשר בבדיקות התקינות של הנתונים מתגלה כי הסכום של המע"מ גבוה מדי יחסית לסכום לפני מע"מ. (לדוגמה: הסכום לפני מע"מ הוא 1,000 ואילו סכום המע"מ הוא 200 כאשר שיעור המע"מ הוא רק 17%).

יש לבטל את תנועת היומן של החשבונית, ולהפיק מחדש את קובץ PCN874.