מה משמעות הודעת השגיאה 216: סך המע"מ ברשומות קופה קטנה מהווה יותר מ- 5% מסכום מע"מ תשומות?   

הודעה זו עלולה להיות מוצגת באתר של רשות המסים, כאשר בבדיקות התקינות של הנתונים מתגלה כי סכום המע"מ של קופה קטנה מהווה יותר מ- 5% מסכום מע"מ תשומות הכולל.

 

הודעה זו מופיעה רק כאשר מגישים דוח להחזר.

 

יש לתקן את תנועת היומן של הקופה הקטנה, או לדחות תשומות כדי שהדוח לא יהיה להחזר, ולהפיק מחדש את קובץ PCN874.