מה משמעות הודעת השגיאה 219: רשימון אינו תואם את היבואן?

מחשב רשות המסים עורך בדיקה לגבי כל שורה של מע"מ ייבוא (רשומה מסוג R), האם הנתונים בשורה זו תואמים את הנתונים שנרשמו במל"מ (המכס). ההודעה מוצגת אם היבואן לפי מל"מ שונה מהיבואן שדורש את התשומה, או אם סכום המע"מ בקובץ 874 גבוה מסכום המע"מ ברשימון לפי מל"מ.

 

הערה: הדף שמקבלים מעמיל המכס כולל שני סכומי מע"מ – סכום המע"מ של הרשימון וסכום המע"מ של החשבונית של העמיל, של המוביל וכד'. הרשומה בסעיף ייבוא צריכה לכלול רק את סכום המע"מ של הרשימון.