מה משמעות הודעת השגיאה 306: שיעור התקינות בחשבוניות התשומה חורג מהטווח שנקבע? 

הודעה זו עלולה להיות מוצגת באתר של רשות המסים, כאשר בבדיקות התקינות של הנתונים מתגלות חריגות רבות בתנועות של חשבוניות רכש.

רשות המסים קולטת את הדוח גם אם יש בו טעויות, בתנאי שהיקף הטעויות קטן. שיעור התקינות מחושב באופן הבא: הסכום הכולל של מע"מ תשומות בחשבוניות בהן התגלו טעויות מחולק בסכום הכולל של מע"מ תשומות. כאשר שיעור התקינות חורג מסף מסוים (שנקבע ע"י רשות המסים), אתר רשות המסים אינו קולט את הדוח.

יש לתקן את הטעויות בחשבוניות לגביהן היו טעויות ולהפיק מחדש את קובץ PCN874.