מה משמעות הודעת השגיאה 307: שיעור התקינות בחשבוניות המכירה חורג מהטווח שנקבע?  

הודעה זו עלולה להיות מוצגת באתר של רשות המסים, כאשר בבדיקות התקינות של הנתונים מתגלות חריגות רבות בתנועות של חשבוניות מכירה.

רשות המסים קולטת את הדוח גם אם יש בו טעויות, בתנאי שהיקף הטעויות קטן. שיעור התקינות מחושב באופן הבא: הסכום הכולל של מע"מ עסקאות בחשבוניות בהן התגלו טעויות מחולק בסכום הכולל של מע"מ עסקאות. כאשר שיעור התקינות חורג מסף מסוים (שנקבע ע"י רשות המסים), אתר רשות המסים אינו קולט את הדוח.

יש לתקן את הטעויות בחשבוניות לגביהן היו טעויות ולהפיק מחדש את קובץ PCN874.