איך מדווחים על יתרת פתיחה של תשומות?

לפני הדיווח הראשון באמצעות דוח PCN874 היתרה בכרטיס מע"מ תשומות צריכה להיות אפס או לנבוע מחשבונית או כמה חשבוניות ספציפיות (ולא יתרה חלקית). אם יתרת הפתיחה של התשומות אינה נובעת מחשבוניות ספציפיות, יש להגיש דוח מתקן לתקופה הקודמת.

כל תנועת יומן בכרטיס מע"מ תשומות שאינה כוללת כרטיס הוצאה לא תיכלל בדוח 874. לכן, אין לרשום פעולה של יתרת פתיחה כנגד מע"מ תשומות.