איך רושמים תנועה של השתתפות בהוצאות?

לעתים חברה א' מקבלת חשבונית עבורה ועבור חברה ב'. חברה א' מעוניינת לחייב את חברה ב' בחלקה בהוצאה. יש להפיק חשבונית מס מחברה א' לחברה ב'.

ישנם עסקים שמתנגדים להפקת חשבונית מס, בטענה שלא מדובר כאן על מכירה (הגדלת הכנסות) אלא על הקטנת הוצאה. עסקים אלה צריכים לרשום פקודת יומן נוספת שמעבירה מכרטיס ההכנסה לכרטיס ההוצאה. כמובן, פקודת יומן זו אינה נכללת בדוח מע"מ.